دفتر دل-۲

بنام خداوند عشق افرین میلاد سید العشاق، امیر قافله عشق و سید العارفـــــــــــــین،زین العابدین وسقای معرفـــــــــــــــــــــــــــــــت مبــــــــــــــــــــــــارکــــــــــــــــــــ.. همانطور که میدانید گهگاهی اشعار بی قافیه خود ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 24 بازدید
بهمن 82
2 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
3 پست