/ 3 نظر / 21 بازدید
حاج حميد

مهدی جان؛ دوباره همه از تو می گويند و می شنوند ، شيرينی نام تو و شهد يادت به کام ها می نشيند، دوباره طاق ها برای نصرت تو قد علم می کنند، دوباره کاغذهای رنگی به شادباش در باد می رقصند، دوباره همه ديوارهای شهر با سر انگشتان احساس چراغان می شود، اما........ کاش گفتن و شنيدن از تو ، سهم همه ثانيه ها باشد و يادآوری ات همه دقايق را پرکند ، و خدمت به تو انگيزه همه حرکات ما شود. کاش سينه مان صندوق صدقه ای شود و قلبمان سکه ای نذر سلامتت. کاش دردمان هميشه با توسل به تو آرام گيرد ، و دستمان جز به دعا برای تو به آسمان نرود. کاش انتظار تو رنگی باشد که از نافرمانی ات بازمان دارد. کاش حال و هوای هميشه دلمان به رنگ نيمه شعبان باشد......عيد بر عاشقان مبارک باد